top of page
light-bulb-4409109__340.jpg

De-Bias
for 
Innovation

Diversity & Inclusion: Text
Az innováció abból ered, hogy átgondoljuk a korábban nem gondoltakat, és olyan problémákra keresünk megoldásokat, amelyeket még senki sem talált meg.

 

Felismerjük, hogy mások vagyunk, mások a szokásaink, ízlésünk, és hogy hajlamosak vagyunk kijönni egyes emberekkel, másokkal pedig kevésbé. De ritkán vesszük észre, hogy a sokszínűség hiánya életünkben, csapatainkban, baráti társaságunkban rossz hatással lehet a sikereinkre. Az innováció abból fakad, hogy átgondoljuk a korábban nem gondoltakat, és olyan problémákra találunk megoldást, amelyeket korábban még senki sem talált meg. De a homogén csoportok tagjai hajlamosak egyformán gondolkodni, és ugyanazokkal a megoldásokkal állnak elő.

Befogadó Vezető
Mesterkurzus

A Mesterkurzus keretében a résztvevők nem csak rejtett előítéleteink minőségeivel és kezelésével ismerkedhetnek meg, de olyan vezetői, stratégiai tudásra is szert tehetnek, mely lehetőséget ad arra, hogy a szervezet gazdasági érdekei mentén integrálják a diverzitás és befogadás kultúrájának előnyeit. A képzés végén a résztvevők személyre szabott stratégiával távoznak.

A befogadó szemléletű vezetőképzés segíti a vezetőket implicit feltételezéseik és előítéleteik megértésében. Emellett arra törekszik, hogy javítsa motivációjukat és képességeiket a különféle csoportokkal való együttműködésre és a csoportok motiválására.

A tréning segítséget nyújt olyan folyamatok felismeréséhez,

 • amelyek homogenitást eredményeznek

 • amelyek elnyomják a kíváncsiságot és nyitottságot a különböző ötletek iránt

 • amelyek másokkal szembeni elfogultsághoz vezetnek

A tréning célja, hogy fejlessze a résztvevők

 • együttműködő képességét

 • önismeretét

 • kulturális intelligenciáját

 • döntéshozatali kompetenciáját

Az időszakos visszamérések és konzultáció során lehetőség van a kialakított stratégia ellenőrzésére.
 

A képzés időtartama: 3 nap

Befogadó Vezető
Alapképzés

A képzés keretében, a résztvevők feltárhatják saját rejtett előítéleteiket, megérthetik, azok mikor és hogyan alakultak ki, milyen célt szolgálnak, ugyanakkor hogyan hátráltatják az egyén és a szervezet fejlődését. Megismerkedhetnek rejtett előítéleteik minőségeivel és kezelésével, de olyan stratégiai tudásra is szert tehetnek, mely lehetőséget ad arra, hogy a szervezet gazdasági és pénzügyi érdekei mentén integrálják a diverzitás és befogadás kultúrájának előnyeit. A résztvevők elméleti képzésben részesülnek és elsajátítják az eszközök gyakorlati alkalmazását.

 

A képzés időtartama: 1 nap

Rejtett előítéletek
1.0

Ez egy rövid, félnapos képzés, ahol a résztvevők feltárhatják saját rejtett előítéleteiket, megérthetik, azok mikor és hogyan alakultak ki, milyen célt szolgálnak, ugyanakkor hogyan hátráltatják az egyén és a szervezet fejlődését.
Programunk keretében a résztvevők megismerkedhetnek rejtett előítéleteink minőségével és eszközöket kapnak ezek tudatosításához és kezeléséhez.

A képzés időtartama: 0,5 nap

HR program
Rejtett előítéletek képzés

A diverzitás és befogadás kultúrája a kiválasztásnál kezdődik és itt néha be is fejeződik sajnos.
HR program – Rejtett előítéletek képzés segíti az ezen a területen dolgozókat a nem tudatos előítéleteik felismerésében és megértésében. Arra törekszik, hogy csökkentse a toborzás és a kiválasztás elfogultságát azáltal, hogy bemutatja az objektív felvételi gyakorlatokhoz szükséges készségeket. Emellett fejleszti a HR vezetők képességét, hogy figyelemmel kísérjék és kezeljék saját és mások elfogultságát, hogy társként segíthessék vezetőik diverzitási törekvéseit a szervezeten belül.

A tréning eredményeként a résztvevők képesek lesznek

 • Megérteni a kognitív vakfoltok és az elfogultság természetét, eredetét és következményeit

 • Azonosítani a toborzást és az értékelést befolyásoló különféle elfogultságokat

 • Tudatosítani saját elfogultságukat

 • Megérteni, hogy az ember mikor hajlamos az elfogultságra

 • Alkalmazni objektív felvételi gyakorlatokat

 • Alkalmazni különféle technikák a gondolkodás sokféleségének megismerésére és integrálására, valamint az együttműködési kultúra előmozdítására

A tréning része az üzleti stratégiához, a személyes kompetenciákhoz és a fejlődési területekhez kapcsolódó cselekvési és visszamérési terv készítése.

A képzés időtartama: 2 nap

bottom of page